Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og vil til en hver tid behandle dine personopplysninger med respekt. Når du bruker vår nettside eller tjenestene våre skal du føle deg trygg og ivaretatt.
arnakiropraktorsenter.no og våre tjenester driftes av Arna Kiropraktorsenter/Kiropraktor Marianne Lyngbo Nielsen, org nr 979280793, Ådnavegen 63, 5260 Indre Arna. Tlf: 55241384

Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være personnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.
Arna Kiropraktorsenter er ansvarlig for at informasjonen din blir behandlet i samsvar med Norges lover. Datatilsynet fører tilsyn slik at loven oveholdes.
Vi er pålagt at oppbevare relevante opplysninger for regnskaps- og journalføring. Historikken rundt dine tidligere kjøp av tjenester og journalpliktig informasjon hos oss kan derfor ikke slettes. All annen informasjon om deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet hvis du ønsker det.

Dine helseopplysninger

Hos oss arbeider det bare autorisert helsepersonell og vi er
underlagt Helsepersonelloven.
Det er strenge krav for å ivareta personvern og informasjonsikkerhet ved behandling av helseopplysninger. Arna Kiropraktorsenter jobber for å oppfylle disse kravene og behandler helseopplysningene for våre pasienter på en trygg og sikker måte.
Alle journaler inklusiv personnummer og personalia blir oppbevart kryptert i journalsystemet Physica som drives av selskapet Aspit AS (orgnr: 983439977). Disse har vi databehandleravtale med og de er ansvarlig for sikker lagring av opplysninger.
Har du spørsmål angående din journal eller oppbevaring av informasjon vennligst ta kontakt på tlf 55241384

Online booking

Vårt onlinebookingsystem driftes av Physica/Aspit via en sikker/kryptert side.

Betalingskort

Kortnummer oppbevares ikke.
Vi benytter Nets som betalingsleverandør i klinikken.

Deling av opplysninger til tredjepart

Dine opplysninger vil ikke bli delt med uvedkommende. Vi deler bare informasjon dersom det er nødvendig for å gi tilstrekkelig helsehjelp. Dette kan være henvisning til spesialist, bildediagnostikk, NAV (sykemelding), HELFO (trygdeoppgjør) eller din fastlege.

Cookies (informasjonskapsler)

Hvis du ønsker å unngå cookies kan du deaktivere bruken av disse i din nettleser.
Du kan også slette alle cookies manuelt i nettleseren.

Personopplysninger

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret på deg. Dersom du oppdager feil i opplysningene kan dette rettes.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål ber vi deg ta kontakt på telefon 55241384. Vi benytter ikke E-mail i kommunikasjon med pasienter.
Hvis du godkjenner bruk av sms vil vi kunne sende informasjon om timer til deg via sikkert journalsystem. Sms fra oss kan ikke besvares.